Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming

Esther van LeeuwenAlgemeen, Trekkers & Werktuigen

Op vrijdag 1 september start een nieuwe subsidie ronde van de RVO. Er kan een subsidie aangevraagd worden voor geïntegreerde gewasbescherming.

Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest daarbij voor preventie en niet-chemische maatregelen en zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Het doel van de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken tegen ziekten, plagen en onkruiden. De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen. U vraagt subsidie aan voor een van deze onderdelen:

  • innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming;
    U werkt met een project mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.
  • investeringen in maximaal 2 nieuwe bedrijfsmiddelen;
    U koopt nieuwe bedrijfsmiddelen voor mechanische onkruidbestrijding. Welke middelen dat zijn leest u bij de voorwaarden.

Heeft u een landbouwonderneming of een loonwerkbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit kunt u zelf doen of in een samenwerkingsverband Investeringen.

De 2 onderdelen van de subsidieregeling hebben ieder een eigen budget. Samen goed voor € 5.000.000. Voor beide geldt dat u 50% van een deel van de kosten krijgt, met een maximaal subsidiebedrag.

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/geintegreerde-gewasbescherming