• Holland-Utrecht stikstof actie 22 juni

  Wij steunen de actie van 22 juni! Stikstofplannen kabinet zijn niet realistisch!

  Wij vinden je deelname belangrijk, dus: ben je morgen met trekker op de actiedag dan krijg je in de maanden juni/juli/augustus op de eerste onderhoud- of reparatiebeurt aan je Fendt trekker of melkmachine € 50,- korting. Laat morgen een selfie met je trekker achter als antwoord op het facebook bericht!
  Natuurlijk zijn wij ook met 2 trekkers vertegenwoordigd (die zijn trouwens ook te koop 🙂

  De stikstofplannen van minister van der Wal zijn ingeslagen als een bom in de Nederlandse land- en tuinbouw. Er zijn stikstofdoelen gesteld die uiteenlopen van 95% reductie rond natuurgebieden tot 12% reductie in landbouwgebieden. Het betekent een forse aanslag op de continuïteit van vele agrarische bedrijven. Dat leidt tot onzekerheid, onrust en boosheid bij agrariërs, hun gezinnen en veel bewoners op het platteland. Holland-Utrecht onderschrijft de grote zorgen en frustratie van boeren en tuinders en begrijpt dat die tot weerstand en acties leiden. Het is bijzonder teleurstellend en niet acceptabel dat de overheid geen rekening houdt met eerder ingediende sectorbrede voorstellen voor stikstofreductie. Holland-Utrecht roept provincies en kabinet met klem op die uitgewerkte voorstellen alsnog op te nemen bij de uitwerking van de provinciale gebiedsgerichte aanpak.

  Holland-Utrecht staat voor toekomstperspectief voor bedrijven in de agrosector en aanverwante bedrijfstakken die willen en kunnen investeren in duurzame oplossingen met een duidelijke terugverdientijd. De agrarische bedrijfstak heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt dankzij ondernemerschap, vakmanschap en toepassing van technische oplossingen. De toeleveranciers van machines en technieken leveren de agrarische sector al decennia lang belangrijke hulpmiddelen die de bedrijven effectief en efficiënt hebben gemaakt. Het Nederlandse agrarische netwerk van bedrijven is mede daardoor een toonaangevende speler in de wereld geworden ook op het vlak van duurzame teelt- en productiemethoden waar andere landen met bewondering en jaloezie naar kijken; zij importeren hun landbouwkennis uit Nederland. Holland-Utrecht gelooft in reeds nu beschikbare technische oplossingen en nieuwe innovaties die stikstof-, broeikasgas- en waternormen haalbaar maken. Wij roepen kabinet, provincies, agrarische organisaties en agrofood-partijen op de samenwerking aan te gaan en meer snelheid te maken om deze (precisie-)technologieën toe te kunnen passen in de praktijk en daarvoor slimme stimuleringsmaatregelen in te zetten. Geef de agrarische ondernemers die door willen en door kunnen de kans, de ruimte en de middelen om de bedrijven duurzaam verder te ontwikkelen!

  Comments are closed.