SAC Smart Cow Flow

Rob ScherpenzeelAlgemeen, Melk & Stal

Toename van 10 tot 15 melkingen per dag met lagere kosten. Met de introductie van Smart Cow Flow zet SAC opnieuw een stap in de verhoging van de capaciteit van de RDS FutureLine MAX melkrobot. Tegelijk slaagt SAC erin de gebruikskosten verder te verlagen. De wijze en het moment van openen en sluiten van in- en uitgangsdeuren is direct van invloed op de capaciteit van de melkrobot. Door aanpassingen in de software worden de handelingen, die nodig zijn om iedere individuele melking snel en goed te laten verlopen, in een korter tijdbestek uitgevoerd. Het moment waarop de in- en uitgangsdeur opent is nauwkeuriger op elkaar afgestemd. Het percentage ‘te vroeg’ bezoeken; koeien zonder melkpermissie, is een indicatie die voor de motivatie waarmee koeien de melkrobot bezoeken. Na de aanpassing van de software is sprake van een stijging van maar liefst 23 procent. Dit betekent dat koeien makkelijk naar en door de robot lopen: ‘Smart Cow Flow’. Volgens Bauke Fokkema, technisch specialist bij SAC, wordt deze stijging op meerdere testbedrijven gerealiseerd. ‘Wie het ziet, is overtuigd. Ook huidige SAC robotmelkers kunnen profiteren van Smart Cow Flow. In het voorjaar van 2014 krijgt de bestaande software een update, waarmee deze melkveehouders ook profiteren van een hogere melkcapaciteit. Voor SAC vanzelfsprekend, maar niet voor ieder merk in de markt,’ voegt Fokkema hier glimlachend aan toe.