Koppeling SAC programma & Veemanager van CRV

Rob ScherpenzeelAlgemeen, Melk & Stal

Het online managementsysteem VeeManager van CRV kan vanaf heden gegevens uitwisselen met het programma Saturnus (TIM light), waarmee de melksystemen van SAC zijn uitgerust. Hierdoor kost het registreren van gegevens minder tijd en krijgen veehouders een totaalpakket aan waardevolle managementinformatie.
De koppeling tussen Saturnus en VeeManager heeft als belangrijk voordeel dat veehouders praktijkgegevens maar één keer hoeven te registreren. VeeManager is daarbij leidend voor de invoer van gegevens. De daaruit voortvloeiende managementinformatie is gemakkelijk op te vragen.

“Dubbele invoer van gegevens niet meer nodig”

Veehouders registreren en raadplegen dagelijks veel gegevens die te maken hebben met het management van hun koeien. Het gaat onder meer om informatie over melkproductie, vruchtbaarheid en I&R-registratie. De door de veehouder eenmalig ingevoerde gegevens worden binnen Saturnus en VeeManager verwerkt en als managementinformatie teruggekoppeld. Ook automatisch geregistreerde gegevens, zoals de activiteitinformatie van de dieren, zijn door de koppeling realtime in beide systemen beschikbaar. Hierdoor hebben veehouders onder meer zeer snel inzicht in de tochtigheden van hun koeien.

Mede door de toename van de hoeveelheid gegevens die veehouders in de bedrijfsvoering gebruiken, is er een duidelijke praktijkwens dat deze op een gemakkelijke manier beschikbaar komen. De koppeling van gegevens die CRV en SAC hebben gerealiseerd sluit aan op die wens. Het resultaat is een nog uitgebreider pakket waardevolle managementinformatie dat overzichtelijk en makkelijk in gebruik, via Saturnus en VeeManager beschikbaar is.